In de VR Bieb community biedt VR Bieb de mogelijkheid voor zorgorganisaties om samen te komen. Hier delen we kennis en de kosten om op maat gemaakte VR-scenario’s te ontwikkelen, waardoor hoogwaardige trainingen toegankelijker worden voor iedereen. In deze blog duiken we dieper in het ontstaan, de werking en de voordelen van deze inspirerende community. Lees verder om te ontdekken hoe onze community niet alleen de kosten verlaagt, maar ook de kwaliteit van zorg verbetert door samenwerking en kennisdeling. 

Wat is de VR Bieb community?

Onze community is een samenwerking tussen zorgorganisaties waarbij kosten en kennis worden gedeeld om op maat gemaakte VR-scenario’s te ontwikkelen. Dit unieke businessmodel maakt dat organisaties niet zelfstandig hoeven te investeren in de dure ontwikkeling van VR-scenario’s. In plaats daarvan worden de kosten verdeeld over leden, waardoor er meer scenario’s beschikbaar zijn tegen lagere kosten.

Een belangrijk aspect van onze community is de samenwerking en uitwisseling van kennis tussen de leden. Tijdens communitydagen en online sessies kunnen leden ervaringen delen, best practices bespreken en leren van elkaars implementatieprocessen. Hierdoor kunnen nieuwe organisaties profiteren van de ervaringen van anderen en worden valkuilen vermeden. Daarnaast hebben de leden inspraak in welke thema’s worden ontwikkeld, wat zorgt voor relevante en actuele scenario’s die aansluiten bij de behoeften van de zorgorganisaties.

Het ontstaan 

De community is ontstaan vanuit de overtuiging dat innovatie beter kan worden gerealiseerd door samenwerking in plaats van individuele inspanningen. Door kennis, tijd en middelen te delen, kunnen zorgorganisaties gezamenlijk veel verder komen dan wanneer zij op zichzelf zouden staan. Deze gedeelde aanpak ligt ten grondslag aan het businessmodel van de VR Bieb en heeft geleid tot een sterke, betrokken community.

Besluitvorming binnen onze community

Besluitvorming binnen onze community gebeurt op een inclusieve en democratische manier. Tijdens de communitydagen brainstormen leden gezamenlijk over nieuwe thema’s voor scenario’s. In gevallen waar meerdere thema’s naar voren komen, kan een stemronde worden georganiseerd. Elke organisatie heeft stemrecht en organisaties met meer VR brillen hebben meer invloed. Dit proces zorgt ervoor dat de ontwikkelde scenario’s relevant en bepaald zijn door de hele community.

Webinars en communitydagen

Wij organiseren regelmatig webinars en communitydagen waar leden samenkomen om de laatste ontwikkelingen te bespreken. Onderwerpen variëren van nieuwe VR brillen en technologieën tot logistieke uitdagingen en beheer van de brillen. Tijdens deze bijeenkomsten worden ook valkuilen en successen gedeeld door de organisaties, wat bijdraagt aan een beter begrip van implementatieprocessen en best practices. Daarnaast wordt er gebrainstormd over nieuwe thema’s voor scenario’s, dit maakt dat er continue vernieuwing en verbetering plaats vindt van de trainingen.

Verbetering van de trainingen

De betrokkenheid van de community heeft een directe invloed op de kwaliteit van de VR-trainingen. Leden bepalen gezamenlijk de thema’s voor nieuwe scenario’s en nemen deel aan werkgroepen die deze scenario’s ontwikkelen. Deze werkgroepen bestaan uit zowel theoretische experts als praktijkmensen, dit maakt dat de scenario’s zowel juridisch correct als praktisch toepasbaar zijn. Hierdoor leren zorgmedewerkers niet alleen de theorie, maar krijgen zij ook inzicht in de praktische uitvoerbaarheid van bijvoorbeeld wetten en protocollen.

De toekomst

In de toekomst van onze community wordt er verwacht dat de focus nog meer zal komen te liggen op verbinding en samenwerking tussen de leden. Door het faciliteren van ontmoetingen en gesprekken willen we de banden binnen de community versterken en de gezamenlijke ontwikkeling van VR-scenario’s blijven stimuleren. Dit leidt tot een nog sterkere community waarin kennisdeling en samenwerking centraal staan.