Je wilt aan de slag gaan met VR als leermethode in de organisatie. De eerste stap is om VR bekend te maken. Waarom? Mensen zijn vaak terughoudend ten opzichte van het onbekende. Het overwinnen van deze weerstand begint bij het leren kennen van VR. Eenmaal bekend met de technologie, zijn mensen eerder geneigd om ermee aan de slag te gaan. Maar hoe doe je dit dan? In deze blog delen we 4 tips.

1.Betrek een ambassadeur 

Stel je eens voor dat er een wijkverpleegkundige is in je organisatie, iemand die vaak aanwezig is bij verschillende activiteiten, die erg bekend is bij veel collega’s en die regelmatig deelneemt aan projectgroepen. Dit soort personen zijn al de natuurlijke ambassadeurs voor de organisatie. Ze hebben het vertrouwen van hun collega’s en kunnen daarom een belangrijke rol spelen bij het verspreiden van nieuwe ideeën en initiatieven. Het is handig om deze ambassadeurs actief in te zetten. Door hun invloed kunnen ze ervoor zorgen dat de boodschap niet alleen vanuit het management komt, maar ook echt wordt omarmd door de medewerkers.

Maar het aanstellen van ambassadeurs alleen is niet voldoende. Het is ook belangrijk om regelmatig contactmomenten te organiseren en ervoor te zorgen dat de informatie toegankelijk is voor iedereen. 

2. Betrek de communicatieafdeling 

Daarnaast is het belangrijk om de afdeling communicatie tijdig te betrekken bij het proces. Te vaak zien we dat nieuwe initiatieven al gelanceerd zijn voordat de communicatieafdeling zelfs maar op de hoogte is. Door hen vanaf het begin mee te nemen, kunnen ze helpen om de boodschap op de juiste manier te versterken en te verspreiden.

3. Gebruik begrijpelijke en toegankelijke taal

Een ander belangrijk aspect is het gebruik van begrijpelijke taal en het vermijden van te technische termen. Vooral in de zorgsector, waar niet iedereen even bekend is met technologie, is het belangrijk om de boodschap zo duidelijk mogelijk over te brengen. Dit geldt ook voor nieuwe ontwikkelingen zoals VR, die misschien wel hip zijn, maar tegelijkertijd ook intimiderend kunnen zijn voor sommige medewerkers. Daarom is het belangrijk om VR zo laagdrempelig en leuk mogelijk te maken.

4. Zet verschillende communicatiemiddelen in

Het is noodzakelijk om een breed aantal communicatiemiddelen in te zetten en ervoor te zorgen dat er voldoende budget beschikbaar is om deze te ondersteunen. Een flyer of poster alleen is niet genoeg, het gaat om een continue communicatiestrategie die de boodschap herhaaldelijk en op verschillende manieren overbrengt. Dit betekent dat de communicatie niet alleen via traditionele kanalen zoals intranet moet verlopen, maar ook via andere kanalen waar de medewerkers actief zijn. Wees daarin vooral creatief in de middelen die je inzet.

VR laagdrempelig maken

Het succesvol introduceren van VR als leermethode is belangrijk om enthousiasme en betrokkenheid te creëren. In plaats van dat mensen er door worden overvallen en er weerstand en spanning voor de nieuwe technologie ontstaat. Daarom moet VR laagdrempelig worden gemaakt. Dit kan je doen door de juiste mensen te betrekken, brede communicatie middelen in te zetten en daarin toegankelijke taal te gebruiken. Op die manier kan je ervoor zorgen dat medewerkers ook daadwerkelijk willen gebruikmaken van VR als leermethode.