De implementatie is een belangrijk proces in het succesvol integreren van VR binnen organisaties. Echter, dit proces brengt ook uitdagingen met zich mee. Denk daarbij aan het betrekken van alle relevante afdelingen tot het creëren van draagvlak en het bevorderen van een effectieve samenwerking. In deze blog belichten we enkele van deze uitdagingen en kijken we naar oplossingen om ze aan te pakken, met als doel een soepele en duurzame implementatie.

Betrokkenheid

De grootste uitdaging is vaak dat niet alle afdelingen die nodig zijn bij een goede implementatie direct betrokken worden. Vaak zie je dat een zorgmedewerker of zorgmanager het proces oppakt maar je hebt vanaf het begin ook iemand van ICT nodig, iemand van leren en ontwikkelen, van de communicatie afdeling, van alle facetten van de organisatie die iets met de VR bril moeten gaan doen. Het is belangrijk dat die vanaf stap 1 betrokken zijn. Dat is het grootste knelpunt waar veel winst in te halen is.

Communicatie

Op het moment dat de VR brillen binnen zijn bij de organisatie is een goede samenwerking belangrijk. Geef aan bij de betrokkenen dat de implementatie begonnen is en regel een bijeenkomst waar iedereen aanwezig is. Daar kan worden besproken wat er allemaal nodig is om de VR brillen in de organisatie te implementeren. Zodoende kan je tijdens deze bijeenkomst de implementatie goed aftrappen.

Om weerstand te verminderen is het belangrijk om eerst de mensen die er open voor staan enthousiast te maken. Waardoor zij dat over kunnen brengen op andere collega’s. Degene die het leuk en interessant vindt kan goed de rest van de mensen binnen de organisatie mee nemen. Dat werkt beter dan wanneer het van boven af wordt opgelegd.

Draagvlak creëren

Om draagvlak binnen de organisatie te creëren, is het belangrijk om alle belanghebbenden vanaf het begin mee te nemen. Op deze manier komen mensen niet op een later moment voor verrassingen te staan. Wat je dus moet vermijden, is het benaderen van de afdeling Leerontwikkeling of een trainer en zeggen dat ze de mensen moet scholen met behulp van VR- brillen. Daar ligt de angst bij mensen. Omdat het meestal een nieuwe innovatie is die ze niet kennen. Het actief betrekken van medewerkers bij de implementatie en hen te laten ervaren hoe de innovatie bijdraagt aan hun werk kan de weerstand verminderen en draagvlak vergroten.

Effectieve samenwerking stimuleren

Het stimuleren van effectieve samenwerking tussen verschillende afdelingen en disciplines tijdens de implementatie vereist een verbindende rol. Door actief te communiceren en informatie te delen tussen betrokken partijen, kan de samenwerking worden bevorderd en kan voorkomen worden dat de verantwoordelijkheid alleen bij één persoon komt te liggen. Om dat te kunnen tegengaan is het goed om mensen soms even terug te trekken en ze er aan te herinneren waar ze aan moeten denken en welke mensen ze nog meer kunnen betrekken. Dus het is goed om in de gaten te houden dat de communicatie van hun naar elkaar toe goed is.

Een zorginnovatie duurzaam inzetten

Om een zorginnovatie duurzaam te borgen, is het essentieel om naar het bredere geheel te kijken. Dit omvat het plannen van toekomstige toepassingen van de innovatie en het integreren ervan in het dagelijkse werk. Je bent natuurlijk niet 24/7 in de praktijk scholingen aan het geven. Hoe kan je VR dan nog meer inzetten? De VR bieb heeft bijvoorbeeld virtuele uitstapjes er op staan. Dit is voor cliënten en bewoners erg leuk. Daarom kan je de VR bril dus ook uit de koffer laten en deze door cliënten en bewoners laten gebruiken. Zodat wanneer de VR brillen niet worden ingezet voor scholingen deze niet onnodig in de kast blijven liggen.

Wat echt noodzakelijk is voor het succes is dat de organisatie tijd en ruimte geeft aan de medewerkers die ermee aan de slag gaan. Dat je daar een visie/beleid opschrijft. Dus niet: we gaan heel vrijblijvend zo’n VR bril neerleggen en pak maar wanneer je er zin in hebt. Dat je juist gaat kijken van wat komt er allemaal aan scholingen dit jaar? Of wat zit er in ons leerpad en wat kunnen we daar aan koppelen?

Succesvolle implementatie

Al met al biedt het overwinnen van de uitdagingen bij de implementatie de kans om VR in te zetten als succesvol leermiddel. Met een doordachte aanpak, proactieve communicatie en betrokkenheid van alle relevante partijen, kunnen deze uitdagingen worden overwonnen en kan een succesvolle implementatie worden bereikt.