Overzicht scenario’s

Titel Onderwerp & specialisme      & 

doelgroep

Onderdelen Leerdoelen

Crebo: 

Verzorgende IG 23268: https://kwalificaties.s-bb.nl/Handlers/DocumentLibrary.ashx?id=1391792 

MBO Verpleegkundige 25655: https://kwalificaties.s-bb.nl/Handlers/DocumentLibrary.ashx?id=1391785 

Helpende Zorg en Welzijn 25960: https://kwalificatie-mijn.s-bb.nl/Details/DownloadDocument/1749227 

 • BHV 1 – Naar de melding

 

2020

BHV brandmelding, melding onderzoeken

 

BHV’ers  

 

Medewerkers zorg

 • Brandmelding
 • Juiste materiaal
 • Ter plaatse
 • Communicatie
 • Deurprocedure
 • (eigen) Veiligheid
 • Kennis over de juiste stappen en procedures. In samenwerking met ervaren BHV’ers in de zorgsector en het handboek nibhv opgesteld.
 • Ervaring over het belang van hun eigen veiligheid en die van collega’s.
 • Het is een levensechte ervaring waardoor er geoefend wordt met de juiste procedures onder authentieke sensaties als stress en haast.

Vz-IG: B1-K1-W8

MBO-V: B1-K1-W7

HZ&W: B1-K1-W3

 • BHV 2 – Ontruiming

 

2023

BHV brandmelding, ontruiming

 

BHV’ers

 

Medewerkers zorg

 • Procedure ontruimen
 • Eigen veiligheid
 • Veiligheid cliënt
 • Snelheid 
 • Dezelfde als die van BHV 1, al gaat het nu om andere procedures.

 

Vz-IG: B1-K1-W8

MBO-V: B1-K1-W7

HZ&W: B1-K1-W3

 • Complex gedrag 

 

2021

Benadering en omgang met cliënten met dementie

 

Psychologen

 

Medewerkers (ouderen)zorg

 • Benadering 
 • Eigen regie cliënt
 • Tekstbeleving en -verwerking
 • Triggers voor verwarring
 • Preventieve maatregelen
 • Omgaan met weerstand 
 • In te schakelen hulplijnen
 • Aanpassing zorgtaken
 • Kennis over de belangrijkste do’s en dont’s bij het verzorgende werk bij iemand met dementie. Zoals het nemen van rust, het noemen bij de voornaam en het geven van controle en het benoemen van de actie.
 • Inzicht in het ziektebeeld, zoals angst, boosheid, vertraagde verwerkingssnelheid en de moeite met aandacht verdelen.
 • Ervaren wat er gebeurt als er niet goed gelet wordt op wat de mevrouw aangeeft.
 • Inzicht in het wel of niet valideren en iemand terughalen naar de realiteit.
 • Kennis over wie er ingeschakeld kunnen worden, mochten de problemen verergeren.

Vz-IG: B1-K1-W1, 3, 4, 6

MBO-V: B1-K1-W1, 3, 4, 5 

HZ&W: P2-K1-W1, 2, 3, 4

 • Conflicthantering met familie

 

2021

Conflicthantering met boze zoon

 

Geen specifiek specialisme (evt. psychologen)

Medewerkers zorg

 • Fysieke plaatsbepaling tov meneer
 • Begrenzen
 • De-escaleren
 • Omgaan met dreigementen
 • Geen valse beloftes 
 • Opkomen voor jezelf
 • Vervolgstappen na conflict
 • Omgaan met boze emoties
 • Inzicht in eigen primaire reactie, zoals vechten of vluchten.
 • Inzicht in het effect van eigen gedrag en het effect daarvan op een ander.
 • Kennis over wat te doen bij fysieke agressie, zoals nabijheid.
 • Inzicht in mogelijkheden om grenzen te stellen en opkomen voor jezelf.
 • Ervaren hoe het is om met een boos en dominant persoon een gesprek te kunnen voeren. Het kunnen omgaan met de boosheid van de ander.

Vz-IG: B1-K1-W6, 7, 8

MBO-V: B1-K1-W5, 6, 7 

HZ&W: B1-K1-W2, 3

 • Contact en frustratie

 

2023

Het eerste contactmoment en spannings-  verlagend werken

 

Geen specifiek specialisme

 


Beginnende medewerkers gehandicaptenzorg

 • Contact maken
 • Levelen
 • Signalen van frustratie
 • Spanningsverlagende technieken
 • Expressed emotions
 • Reflectie op eigen houding
 • Inzicht in effectieve manieren om contact te maken, zoals aansluiten
 • Leren wat de signalen van frustratie zijn en deze herkennen
 • Bewustwording van effect eigen houding bij opgelopen spanning
 • Spanningsverlagende techniek leren
 • Oefenen met expressed emotions
 • Bewustwording belang van een eigen herkenbare begeleidingsstijl, afgestemd op de behoefte en zorgvragen van de cliënt.

Vz-IG: B1-K1-W4, 6

MBO-V: B1-K1-W1, 5, 7 

HZ&W: B1-K1-W2. 3, P2-K1-W1, 2, 4

 • De mogelijkheden van Virtual Reality

 

2022

Introductie VR

 

Onbekend met VR

 • Opgaan in omgeving
 • Perspectiefwisseling
 • Keuzes maken
 • Interactief
 • Hoogtevrees
In dit scenario verken je de mogelijkheden van VR. Wat kun je er zoal mee? Zo kun je met een simpele druk op de knop ineens bovenop de Oldehove staan (scheelt je traplopen!) of sta je ineens in de schoenen van iemand anders. Kijk goed om je heen, beantwoord de vragen en geniet!
 • Een gesprek voeren over mogelijkheden

 

2022

Communicatieve vaardigheden rondom slachtoffergedrag

 

Geen specifiek specialisme (evt. psychologen)

Medewerkers zorg

 • Omgaan met slachtoffergedrag
 • Cirkel van invloed
 • Effect eigen gedrag
 • NIVEA, ANNA
 • Doorvragen
 • Niet oplossen voor de ander
 • Non-verbale communicatie
 • Emoties 
 • Oefenen met het stellen van vragen gebaseerd op de cirkel van invloed
 • Inzicht in het effect van eigen gedrag op de collega
 • Oefenen met het omgaan met emoties van een ander
 • Ervaren van het verschil tussen aannames en feiten
 • Ervaren hoe slachtoffergedrag omgedraaid kan worden.

Vz-IG: B1-K2-W1, 3
MBO-V: B1-K2-W1, 3

HZ&W: B1-K1-W2, 3, 5

 • Eigen regie, levensplezier en dementie

 

2024

Mogelijkheden tot bieden van eigen regie en levensplezier bij iemand met dementie

 

Geen specifiek specialisme (evt. psychologen)

 

Medewerkers ouderenzorg, mantelzorgers, naasten

 • Kijken naar mogelijkheden
 • Dingen blijven bespreken
 • Niet confronteren met falen
 • Onbevooroordeeld benaderen
 • Emoties bespreken
 • Initiatief blijven prikkelen 
 • Eigen regie dmv kleine aanwijzingen
 • Ervaren hoe het is om dementie te hebben
 • Ervaren hoe het is om betutteld te worden als iemand met dementie waarbij de eigen regie wordt afgenomen
 • Ervaren wat wel bijdraagt aan eigen regie
 • Ervaren wat wel bijdraagt aan levensplezier
 • Oefenen met omgaan met emoties bij iemand met dementie
 • Inzicht in de mogelijkheden die er zijn
 • Oefenen met gesprekstechnieken

Vz-IG: B1-K1-W1, 2, 3, 4, 6

MBO-V: B1-K1-W1, 3, 4, 5 

HZ&W: P2-K1-W1, 2, 3, 4

 • Facilitaire medewerkers en infectiepreventie 

 

2022

Infectiepreventie 

 

Deskundige infectiepreventie

 

Facilitaire medewerkers

 • ‘Gewone’ kamer 
 • Isolatiekamer
 • Infectiepreventie 
 • PBM
 • Desinfectie
Dit is een trailer!

 • Kennis over het werken volgens de juiste maatregelen van infectiepreventie, zoals de PBM
 • Kennis over de juiste schoonmaakmiddelen en procedures.

HZ&W: P2-K1-W1

 • Feedback geven

 

2023

Feedback geven

 

Geen specifiek specialisme (evt. psychologen)

 

Medewerkers zorg

 • Feedback geven aan collega met emotie
 • Feedback geven aan arts zonder tijd
 • Opkomen voor jouw punt
 • 4G methode
 • Concrete afspraken
 • Timing en plaats van feedback
 • Omgaan met persoonlijke aanval
 • Oefenen met het geven van feedback in moeilijke situaties
 • Inzicht in het belang van de juiste woorden kiezen
 • Ervaren om voor eigen belangen op te komen
 • Oefenen met het gebruik van de 4G methode
 • Oefenen met concreet het gesprek afsluiten

Vz-IG: B1-K2-W1, 2, 3
MBO-V: B1-K2-W1, 2, 3

HZ&W: B1-K1-W2, 3, 5

 • Gesprek met mantelzorger

 

2023

Inschatting van overbelasting van mantelzorger

 

V&VN 

 

Medewerkers zorg

 • Beslisboom mantelzorger naar de richtlijn Mantelzorg 
 • Identificatie mantelzorger
 • Verschillende vragenlijsten
 • Diagnose stellen
 • Realistische doelen stellen
 • Juiste interventie
 • Evalueren
 • Door klinisch te redeneren gestructureerd het gesprek met de mantelzorger voeren, zodat de informatie goed te rapporteren is.
 • Oefenen met het volgen van de beslisboom Mantelzorg zoals die door V&VN ontwikkeld is. 
 • Oefenen met het identificeren en het op de juiste manier diagnosticeren (mate van overbelasting) van de mantelzorger. 
 • Inzicht in de samenhang van de doelen en mogelijke interventies.
 • Oefenen met het objectief evalueren van de ingezette interventies.

Vz-IG: B1-K1-W2, 3, 6, 7, B1-K2-W2

MBO-V: B1-K1-W2, 5, 6, B1-K2-W2

 • Herkennen van een delier
Het onderscheid maken tussen Dementie en Delier.

 

 

 

Medewerkers (ouderen) zorg

 • Observatie
 • Gedrag van client plaatsen
 • Wat zijn symptomen van Dementie / delier
 • M.O.T.Y.B. (Months of the year backwards)
 • Rooming in
 • C.A.M. (Confussion assessment method)
 • Oefenen met gedrag van cliënten observeren en plaatsen binnen de context
 • Symptomen van Dementie en delier herkennen (en daarin onderscheid maken)
 • Oefenen met het invullen van de CAM

VZ-IG: B1-K1-W1, 7 – B1-K2-W2, 3

MBO-V: B1-K1-W1, 5 – B1-K2-W2

 • Het veelzijdige werk in de gehandicapten-  zorg

 

2024

Verschillende begeleidingsstijlen binnen de gehandicaptenzorg

 

Toekomstige medewerkers gehandicaptenzorg

 • LACCS methode
 • Triple C methode
 • Motiverende gespreksvoering
 • Ernstige meervoudige beperkt
 • Licht verstandelijk beperkt
 • Moeilijk verstaanbaar gedrag (IBG)
 • De verschillende ruimtes en cliënten observeren
 • Observeren van een meer verzorgende  begeleidingsmethode bij iemand met een ernstig meervoudige beperking. 
 • Observeren van een meer coachende  begeleidingsmethode bij iemand met een licht verstandelijke beperking
 • Observeren van een gestructureerde begeleidingsmethode bij iemand met moeilijk verstaanbaar gedrag

Vz-IG: B1-K1-W1, 2

MBO-V: B1-K1-W1 

HZ&W: P2-K1-W4

 • Lable care in de praktijk

 

2019

Werken met lable care & persoonsgerichte zorg  

 

Geen specifiek specialisme (evt.

ECD Specialist)

Medewerkers zorg

 • De inrichting en mogelijkheden van Lable Care
 • De juiste informatie op het juiste moment
 • Persoonsgerichte zorg
 • Tijdmanagement
 • Contact met (verontwaardigde) familie  
 • Inzicht in de mogelijkheden van LableCare.
 • Kennis over waar welke informatie binnen LableCare te vinden is.
 • Ervaring om vanuit persoonsgerichte zorg te werken.
 • Kennis over het rapporteren in LableCare.

Vz-IG: B1-K1-W1, 3, 6

MBO-V: B1-K1-W1, 2, 5 

HZ&W: B1-K1-W2, 3

 • Omgaan met suïcide

 

2024

In gesprek gaan over vermoeden suïcide

 

(onervaren) GGZ (jeugd) medewerkers

 • Contact leggen 
 • Durven doorvragen
 • Concreet doorvragen
 • Protocol ernstmaat inschatten
 • Oefenen met concreet durven doorvragen naar de ernstmaat 
 • Oefenen met contact maken en houden
 • Inzicht wanneer je genoeg weet en volgende stappen kan ondernemen; het protocol

 

Vz-IG: B1-K1-W1, 3, 6

MBO-V: B1-K1-W1, 2, 5, 7 

 • Positieve gezondheid

 

2023

Positieve gezondheid

 

Medewerkers zorg

 • Ervaring vanuit zorgvrager
 • Positieve communicatie
 • Positieve insteek
 • Kijken naar mogelijkheden
 • Zelfredzaamheid en eigen regie 
 • Geïnspireerd op het spinnenweb van iph
 • Ervaren hoe het is om negatief benaderd te worden als cliënt.
 • Oefenen met communiceren vanuit positieve gezondheid.
 • Ervaren wat het oplevert om mevrouw vanuit positieve gezondheid te benaderen.
 • Ervaren hoe klein er al begonnen kan worden vanuit positieve gezondheid.

Vz-IG: B1-K1-W2, 6

MBO-V: B1-K1-W3, 5

HZ&W: B1-K1-W2, P2-K1-W4

 • Slikproblematiek

 

2021

Gevaren en preventie van verslikken en stikken

 

Logopedisten

Medewerkers zorg

 • Preventieve maatregelen
 • Gevaren van verslikken
 • Soorten voeding
 • Verdikkingsmiddel
 • Advies logopedisten
 • Wat te doen bij verslikken
 • Wat te doen na verslikken
 • MIC melding
 • Inzicht in de gevaren van verslikken.
 • De signalering van verslikken kunnen expliciteren.
 • Inzicht in hoe verslikken zoveel mogelijk kan worden voorkomen, zoals consistenties en afleiding.
 • Inzicht in wat er tijdens het verslikken wel en juist niet moet gebeuren.
 • Kennis over hoe het vervolgtraject eruit kan komen te zien.

Vz-IG: B1-K1-W1, 5

MBO-V:B1-K1-W1, 3

HZ&W: P2-K1-W2

 • Werken met een besmettelijke luchtweginfectie (verpleegafdeling)

 

2020

Veilig werken met vastgestelde besmettelijke luchtweginfecties binnen een intramurale setting 

 

Deskundige Infectiepreventie

 

Medewerkers zorg

 • Cohorteren
 • Persoonlijke beschermende maatregelen
 • Procedures besmettelijke luchtweginfectie 
 • Verontruste familie
 • Eventuele hulplijnen
 • Hygiënisch werken
 • Kennis over cohorteren en beschermende maatregelen
 • Kennis over de procedures die in werking dienen te treden bij een besmettelijke luchtweginfectie.
 • Ervaren hoe het is om met een verontrust familielid om te gaan terwijl er een hectische situatie is
 • Kennis over mogelijke hulplijnen en het uitvoeren van advies hiervan.
 • Inzicht in het belang van hygiënisch werken, ook in een hectische situatie

Vz-IG: B1-K1-W3, 5, 6, 8, B1-K2-W3

MBO-V: B1-K1-W1, 5, 6, 7, B1-K2-W3

HZ&W: B1-K1-W3

 • Werken met een besmettelijke luchtweginfectie (thuiszorg)

 

2020

Veilig werken met een vermoeden van besmettelijke luchtweginfecties binnen een extramurale setting 

 

Deskundige Infectiepreventie

 

Medewerkers zorg

 • Volgorde procedure bij vermoeden van besmettelijke luchtweginfectie
 • Volgorde aantrekken persoonlijke beschermende maatregelen
 • Getroffen zorgtaken
 • Inschatting ziekteverloop
 • Ervaren wat er in iemands huiselijke situatie verandert zodra iemand positief wordt getest.
 • Kennis over het signaleren van een besmettelijke luchtweginfectie
 • Kennis over de beschermende maatregelen en het aantrekken ervan
 • Kennis over de procedures die in werking dienen te treden bij een besmettelijke luchtweginfectie.
 • Kennis over mogelijke hulplijnen en het uitvoeren van advies hiervan.
 • Inzicht in het belang van hygiënisch werken.

Vz-IG: B1-K1-W3, 5, 6, 8, B1-K2-W3

MBO-V: B1-K1-W1, 5, 6, 7, B1-K2-W3

 • Werkbegeleiding – Feedback en -forward

 

2021

Een student van feedback en feedforward voorzien 

 

Werkbegeleiders

 

Werkbegeleiders i.o.

 • Concrete bewoording
 • Geen aannames of interpretaties, maar objectief waarneembaar gedrag
 • Omgaan met weerstand
 • Omgaan met persoonlijke aanval
 • In contact blijven met de ander 
 • Goed observeren 
 • Oefenen met het geven van concrete feedback/forward en ervaren wat dit doet bij een stagiaire.
 • Inzicht in het belang van bij objectief en waarneembaar gedrag te blijven, zonder daarbij aannames te doen.
 • Ervaren welke sensaties er ontstaan als Celina in weerstand gaat of juist gaat aanvallen. Blijft de speler rustig of wordt zij ongeduldig?
 • Ervaren wat er gebeurt als er niet voldoende rekening wordt gehouden met de staat van Celina. Kan de speler schakelen en van haar eigen pad afwijken?

Vz-IG: B1-K2-W1, 3
MBO-V: B1-K2-W1, 3

HZ&W: B1-K1-W2, 3, 5

 • Wet zorg en dwang

 

2023

Wet zorg en dwang, vrijwillige en onvrijwillige zorg

 

evt. WZD-functionaris

 

Medewerkers zorg

 • Verschil vrijwillige en onvrijwillige zorg
 • Wilsonbekwaamheid ter zake
 • Ernstig nadeel
 • Maatregelen 
 • Medicatie verdekt / onder dwang geven
 • Familie / arts / WZD-functionaris betrekken
 • WZD Stappenplan
 • Alternatieven 
 • Rapporteren en evalueren
 • Inzicht in het verschil tussen vrijwillige en onvrijwillige zorg
 • Weten wanneer je de familie / arts / WZD-functionaris / eerste zorgverantwoordelijke erbij betrekt. 
 • Inzicht in hoe je het WZD stappenplan in werking stelt
 • Weten wat je als reguliere zorgmedewerker moet doen wanneer een cliënt zorg weigert, waardoor het onvrijwillige zorg wordt.
 • Inzicht in hoeveel alternatieven er mogelijk zijn, voordat onvrijwillige zorg mag worden toegepast.
 • Weten wanneer er geëvalueerd moet worden.
 • Ervaren wat er gebeurt als je zorg forceert. 
 • Inzicht in wat ernstig nadeel is.

Vz-IG: B1-K1-W3, 5, 6, 8, B1-K2-W3

MBO-V: B1-K1-W1, 5, 6, 7, B1-K2-W3

HZ&W: B1-K1-W3, 4

 • Triage

 

2022

Vanuit verschillende perspectieven een gevallen vrouw triëren. 

 

Geen specifiek specialisme (evt. VS)

 

Helpende/WZO, IG’er, verpleegkundige 

 • SBAR
 • Triage protocol
 • Contact arts en verpleegkundige
 • Omgeving inschatten
 • Klinisch redeneren
 • ABCDE
 • Oefenen met het inzetten van de SBAR
 • WZO/Helpende enkel de S
 • VPK met feedback geven aan VIG na onjuist gebruik SBAR
 • Kennis over het triage-protocol
 • Route WZO/Helpende: Wat is goed om te doen met andere cliënten? Wat doe je in de ruimte? Wat doe je met je bevindingen daar? Wat zeg je over de situatie tegen andere cliënten?
 • Route VIG: Wat ligt er binnen en buiten het deskundigheidsgebied? De situatie verandert en wat heeft dat voor gevolgen voor het oproepen van hulp? Welke informatie moet je hebben als je hulp gaat inschakelen?
 • Route VPK: Welke informatie moet je hebben als je hulp gaat inschakelen? Hoe gebruik je de ABCDE-methode hierin?

Vz-IG: B1-K1-W1, 5, 7, 8, B1-K2-W2

MBO-V: B1-K1-W1, 2, 3, 4, 6, 7, B1-K2-W2, 3

HZ&W: B1-K1-W3, 4, 5, P2-K1-W3

 • Zorg jij nog beter voor meneer Jansma?

 

/ Houdings- en bewegingsgerichte zorg 

 

 

2021

Houdings- en bewegingsgerichte zorg

 

Ergotherapeuten/ coaches

Kennisdragers wondzorg

 

Medewerkers (ouderen)zorg

 • Dag/nachtritme
 • Handen op de rug
 • Eigen regie
 • Zelfredzaamheid
 • Voeding
 • Rusten v.s. slapen
 • Langetermijneffect 
 • Omgaan met weerstand
 • Kennis over de invloed van voeding, daglicht, rusten en houdingen
 • Bewustwording van de vele keuzes die er gemaakt kunnen worden als er gewerkt wordt volgens houdings- en bewegingsgerichte zorg
 • Oefenen met een ‘handen op de rug’-instelling, waarbij er pas geholpen wordt wanneer dat echt moet
 • Inzicht in het lange termijneffect van het werken volgens houdings- en bewegingsgerichte zorg. Fysieke achteruitgang van een cliënt is niet per se vanzelfsprekend!

Vz-IG: B1-K1-W1, 2, 6, 7, B1-K2-W3

MBO-V: B1-K1-W1, 3, B1-K2-W3

HZ&W: P2-K1-W1, 3, 4