Wet Zorg & Dwang

Omschrijving

In dit scenario krijgt de speler te maken met een cliënt die zorg nodig heeft. Sommige zorg is vrijwillig, maar ook onvrijwillig. Wat doet de speler wanneer meneer de medicatie weigert? Schakelt ze de arts in of de dochter? Gaat ze het direct verdekt geven of forceren? Of probeert ze eerst alternatieven? En wie bepaalt eigenlijk wanneer de onvrijwillige zorg mag worden toegepast? Hoe wordt het stappenplan van de WZD in gang gezet en wat doet de WZD-functionaris in dat verhaal?

Leeropbrengsten

  • Inzicht in het verschil tussen vrijwillige en onvrijwillige zorg

  • Weten wanneer je de familie / arts / WZD-functionaris / eerste zorgverantwoordelijke erbij betrekt.

  • Inzicht in hoe je het WZD stappenplan in werking stelt

  • Weten wat je als reguliere zorgmedewerker moet doen wanneer een cliënt zorg weigert, waardoor het onvrijwillige zorg wordt.

  • Inzicht in hoeveel alternatieven er mogelijk zijn, voordat onvrijwillige zorg mag worden toegepast.

  • Weten wanneer er geëvalueerd moet worden.

  • Ervaren wat er gebeurt als je zorg forceert.

  • Inzicht in wat ernstig nadeel is.

Bijvangst

 • Meer zelfvertrouwen in wat te doen bij een soortgelijke situatie.
 • Meer variatie in het trainen en daardoor meer plezier hierin.
 • Herhaaldelijk te spelen waardoor de speler er beter in zal worden.
 • Fouten kunnen gemaakt worden zonder grote gevolgen.