Het veelzijdige werk van de GHZ

Omschrijving

In dit scenario zie je als vlieg op de muur 3 verschillende begeleidingsstijlen die je in de gehandicaptenzorg tegen kan komen.

Zo zie je hoe de begeleider coachend te werk gaat bij iemand met een licht verstandelijke beperking, meer verzorgend bij iemand met een ernstig meervoudige beperking en nog weer anders met moeilijk verstaanbaar gedrag. Wat valt jou op aan hen, de ruimte en de begeleider?

Leerdoelen

  • De verschillende ruimtes en mensen observeren
  • Observeren van een meer verzorgende begeleidingsmethode bij iemand met een ernstig meervoudige beperking.
  • Observeren van een meer coachende begeleidingsmethode bij iemand met een licht verstandelijke beperking
  • Observeren van een gestructureerde begeleidingsmethode bij iemand met moeilijk verstaanbaar gedrag