Gesprek met mantelzorger

Omschrijving
In dit scenario gaat de speler samen met een stagiaire in gesprek met een ouder echtpaar. Meneer heeft de medische diagnose dementie en mevrouw zorgt veel voor hem. Kan mevrouw dat nog een beetje bolwerken of is ze overbelast? Welke informatie heeft de speler nodig om daar achter te komen? Door klinisch te redeneren en daarin de beslisboom van de V&VN te volgen, krijgt zij de juiste informatie boven tafel om realistische doelen te stellen en geschikte interventies in gang te zetten. Om dit vervolgens objectief te evalueren om te zien of deze interventies inderdaad effectief zijn gebleken en de overbelasting van de mantelzorger is afgenomen.

Leeropbrengsten

  • Door klinisch te redeneren gestructureerd het gesprek met de mantelzorger voeren, zodat de informatie goed te rapporteren is.
  • Oefenen met het volgen van de beslisboom Mantelzorg zoals die door V&VN ontwikkeld is.
  • Oefenen met het identificeren en het op de juiste manier diagnosticeren (mate van overbelasting) van de mantelzorger.
  • Inzicht in de samenhang van de doelen en mogelijke interventies.
  • Oefenen met het objectief evalueren van de ingezette interventies.

Bijvangst

  • Meer zelfvertrouwen in wat te doen bij een soortgelijke situatie.
  • Meer variatie in het trainen en daardoor meer plezier hierin.
  • Herhaaldelijk te spelen waardoor de speler er beter in zal worden.
  • Fouten kunnen gemaakt worden zonder grote gevolgen.