Contactpersonen Infectiepreventie

Omschrijving
De speler gaat een ruimte binnen waar mevrouw Den Burg ligt met een BRMO-infectie. De speler dient dus de juiste maatregelen te nemen wat betreft infectiepreventie, zonder dat daarop gewezen wordt. Een collega komt helpen en zodoende is de ADL al snel klaar en moet eraan gedacht worden de PBM weer uit te doen. De speler gaat vervolgens door naar de volgende cliënt en de collega volgt al snel, maar heeft haar handschoenen nog aan. Zegt de speler daar wat van? En zo ja, wanneer dan en hoe? Hoe reageert ze vervolgens op een stevig weerwoord van deze collega? De feedback wordt gegeven volgens de 4G-methode, ziet de speler daar de meerwaarde van? Uiteindelijk zal blijken wat het lange termijneffect is van de keuzes die de speler heeft gemaakt. Waar heeft de speler naar aanleiding van dit scenario behoefte aan?

Leeropbrengsten

  • Kennis over het werken volgens de juiste maatregelen van infectiepreventie, zoals de PBM
  • Oefenen met het geven van feedback volgens de 4G-methode en een fel weerwoord op deze feedback
  • Ervaren dat de manier waarop feedback verwoord wordt invloed heeft op de ontvanger

Bijvangst

  • Inzicht in het principe dat gedrag, gedrag oproept en er meerdere manieren zijn om iets aan te kaarten
  • Door niet CIP-pers te spelen om inzicht te krijgen van hun taken.
  • Meer zelfvertrouwen in wat te doen bij een soortgelijke situatie.
  • Meer variatie in het trainen en daardoor meer plezier hierin. Het is een individuele oefening, waardoor er geen extra spanning is van een meekijkende groep waardoor het leerrendement significant hoger zal zijn.
  • Herhaaldelijk te spelen waardoor de speler er beter in zal worden en meer grip zal krijgen op de eigen emoties en gevoelens.
  • Fouten kunnen gemaakt worden zonder grote gevolgen.