Omschrijving:

In dit scenario gaat de speler samen met Eelke naar meneer Jansma. Hij is 75 jaar oud en loopt achter een rollator. Het middageten heeft meneer net op en nu zal hij even naar bed willen. Waarmee helpt de speler deze meneer? Laat de speler hem zelf zijn ontbijt opruimen, ook al duurt dat wat langer? En wanneer gaat de speler in op de frustratie van de cliënt als hij vindt dat het hem niet lukt? De speler heeft als doel meneer Jansma zo goed mogelijk te verzorgen. Dat wil zeggen, de speler zal keuzes moeten maken waardoor meneer zo vitaal mogelijk blijft, zowel op korte, maar vooral op langere termijn. Hoe is meneer er drie maanden later
aan toe?

Leeropbrengsten:

  • Kennis over de invloed van voeding, daglicht, rusten en houdingen
  • Bewustwording van de vele keuzes die er gemaakt kunnen worden als er gewerkt wordt volgens houdings- en bewegingsgerichte zorg
  • Oefenen met een ‘handen op de rug’-instelling, waarbij er pas geholpen wordt wanneer dat echt moet
  • Inzicht in het lange termijneffect van het werken volgens houdings- en bewegingsgerichte zorg. Fysieke achteruitgang van een cliënt is niet per se vanzelfsprekend!

Bijvangst:

  • Geeft een realistisch beeld van de werkzaamheden en keuzes van een zorgmedewerker.
  • Meer zelfvertrouwen in wat te doen bij een soortgelijke situatie.
  • Meer variatie in het trainen en daardoor meer plezier hierin. Het is een individuele oefening, waardoor er geen extra spanning is van een meekijkende groep waardoor het leerrendement significant hoger zal zijn.
  • Herhaaldelijk te spelen waardoor de speler er beter in zal worden en meer grip zal krijgen op de eigen emoties en gevoelens.
  • Fouten kunnen gemaakt worden zonder grote gevolgen.
Offerte aanvragen